ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Գնումների գործընթաց
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-23» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (2020 թ. ապրիլի 8, «Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ՓԲԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-24» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (2020 թ. մայիսի 22, «ԳՈՌ ԵՎ ԳՐԻԳՈՐ» ՍՊԸ)
Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն («ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ, 2018 թ. հունվարի 26)
Պետության կարիքների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման պայմանագիր N 114269482 (2013 թ. հուլիսի 24, «Արմենիա Տելեֆոն Կոմպանի» ՓԲԸ)
«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին պետության կարիքների համար 2018 թվականին իրականացվող գնումների պլանը` ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի մասով (2018 թ. hունվարի 22)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-23» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. ապրիլի 7, «Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ՓԲԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-24» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. մայիսի 22, «ԳՈՌ ԵՎ ԳՐԻԳՈՐ» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-22» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. ապրիլի 8, «ՍԻՓԻԷՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-20» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. մարտի 9, «Ոսկե ԱԳԱ» ՍՊԸ)
Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր (2018 թ. հունվար, «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ)