ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Գնումների գործընթաց
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-22» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. ապրիլի 8, «ՍԻՓԻԷՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-20» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. մարտի 9, «Ոսկե ԱԳԱ» ՍՊԸ)
Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր (2018 թ. հունվար, «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ)
Պետության կարիքների համար համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ-ԾՁԲ/2 (2018 թ. փետրվարի 26, «ԴՈԼՖԻՆ» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ-ԾՁԲ/3 (2018 թ. փետրվարի 27, «ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ)
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ԳՊԿ ՄԱ/6 (2018 թ. մարտի 20, «Սմարթլայն» ՍՊԸ)
Պայմանագիր N 1/H 2011/0718 (2011 թ. hուլիսի 18, «Հայկական ծրագրեր» ՍՊԸ)
Հայտարարություն «ԳՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1» պայմանագրի մասին (2018 թ. մարտի 19)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-19» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (2020 թ. մարտի 20, «Ջի Վի Սա» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի 2020 թվականի գնումների փոփոխված պլան