ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Գնումների գործընթաց
Պետության կարիքների համար համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ-ԾՁԲ/3 (2018 թ. փետրվարի 27, «ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ)
Պայմանագիր N 1/H 2011/0718 (2011 թ. hուլիսի 18, «Հայկական ծրագրեր» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-19» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (2020 թ. մարտի 20, «Ջի Վի Սա» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի 2020 թվականի գնումների փոփոխված պլան
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-22» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (2020 թ. ապրիլի 9, «ՍԻՓԻԷՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-ՄԱ/2» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն