ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Միջազգային մրցույթներ » 2013 թվական
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ԳՀԱԿ - 2013» մրցույթի հաղթող ճանաչված ծրագրերի ցանկ
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ- ՌՀԳՀ-2014» միջազգային մրցույթում հաղթած թեմաների ցանկ
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի եւ Հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀԲՀՀ - 2014» միջազգային մրցույթի հրավեր
«Արցախի գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2013» մրցույթի հաղթողների ցանկ
«Արցախի գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2013» մրցույթի հրավեր
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի եւ Ռուսաստանյան հումանիտար գիտական հիմնադրամի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՌՀԳՀ - 2014» միջազգային մրցույթի հրավեր
«ՀՀ ԿԳՆ եւ Գիտական հետազոտությունների ազգային կենտրոնի (Ֆրանսիա) միջեւ գիտական համագործակցության մասին» պայմանագրի շրջանակներում գիտական ծրագրերի «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ԳՀԱԿ - 2013» մրցույթի հրավեր
Հայ-ռուսական հիմնարար գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ - 2013» միջազգային մրցույթի հաղթողների ցանկ