ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ կառավարության որոշումներ
«Սինխրոտրոնային ճառագայթման արագացուցիչ հենքի վրա «Քենդլ» միջազգային կենտրոնի նախագծի իրականացման միջոցառումների եւ պատասխանատու նշանակելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2010 թ. մայիսի 6-ի N 524 – Ա)
««Բարձր էներգիաների ստերեոսկոպիկ համակարգ» (H.E.S.S.) միջազգային համագործակցությանը «Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան Երեւանի ֆիզիկայի ինստիտուտ» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպության անդամակցությունը շարունակելու համար վճար կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2009 թ. հոկտեմբերի 8-ի N 1150-Ն)
«Հայաստանի ազգային հերոս, ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային գիտական մրցանակ հայցողների ներկայացրած աշխատանքների փորձաքննության անցկացման եւ մրցանակի թեկնածուի ընտրության հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի գործունեության կարգը հաստատելու եւ գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2009 թ. հուլիսի 23-ի N 861-Ն)
«Հայ գիտնականների ներուժի համախմբման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2009 թ. ապրիլի 30-ի N 459-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի N 878-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2009 թ. հունվարի 15-ի N 48-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության եւ տեխնիկայի զարգացման գերակայությունների ձեւավորման սկզբունքները եւ չափանիշները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թ. դեկտեմբերի 25-ի N 1558-Ն)
«Գիտական կենտրոնների ձեւավորման սկզբունքները, չափանիշները եւ կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1555-Ն, լրամշակված՝ ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 2-ի N 133-Ն որոշումով)
«Հայաստանում «Քենդլ» 3 ԳէՎ էներգիայով 3-րդ սերնդի սինքրոտրոնային լույսի աղբյուր ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թ. դեկտեմբերի 4-ի N 1478 – Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008-2012 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թ. հուլիսի 24-ի N 878-Ն)
«ՀՀ կառավարության եւ Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ գիտատեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թ. հուլիսի 3-ի N 684-Ա)
«ՀՀ կառավարության եւ Մեքսիկական Միացյալ Նահանգների կառավարության միջեւ գիտատեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թ. հուլիսի 3-ի N 683-Ա)
«ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում ընդգրկված գիտաշխատողներին գիտական աստիճանի համար հավելավճարի չափը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (10.01.2008 թ. N 2-Ն, լրամշակված` 11.12.2014 N 1382-Ն, 25.09.2015 թ. N 1101-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության համակարգում գործող գիտության պետական կոմիտեի կանոնադրությունը եւ աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 1579-Ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2007 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1269-Ն, լրամշակված` 04.07.2012 թ. N 863-Ն, 24.01.2013 թ. N 43-Ն, 25.09.2015 թ. N 1102-Ն)
«ՀՀ կառավարության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջեւ գիտության եւ տեխնոլոգիաների բնագավառում համագործակցության մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2007 թ. հոկտեմբերի 4-ի N 1132-Ա)
«Ինովացիոն նախագծերի մրցույթների անցկացման եւ ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2007 թ. օգոստոսի 2-ի N 878-Ն)