ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ կառավարության որոշումներ
«Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի զարգացման 2011-2015 թվականների ռազմավարական ծրագրին եւ միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունիսի 17-ի նիստի N 23 արձանագրային որոշում
«Հասարակական գիտությունների զարգացմանը նպաստող ծրագրին եւ ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2011 թ. մարտի 18-ի նիստի N 10 արձանագրային որոշում
«Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 27-ի N 20 արձանագրային որոշում
«Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության եւ տեխնիկայի զարգացման 2010-2014 թվականների գերակայությունները սահմանելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1302-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2010 թ. մայիսի 27-ի N 640 – Ն)
«Սինխրոտրոնային ճառագայթման արագացուցիչ հենքի վրա «Քենդլ» միջազգային կենտրոնի նախագծի իրականացման միջոցառումների եւ պատասխանատու նշանակելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2010 թ. մայիսի 6-ի N 524 – Ա)
««Բարձր էներգիաների ստերեոսկոպիկ համակարգ» (H.E.S.S.) միջազգային համագործակցությանը «Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան Երեւանի ֆիզիկայի ինստիտուտ» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպության անդամակցությունը շարունակելու համար վճար կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2009 թ. հոկտեմբերի 8-ի N 1150-Ն)
«Հայաստանի ազգային հերոս, ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային գիտական մրցանակ հայցողների ներկայացրած աշխատանքների փորձաքննության անցկացման եւ մրցանակի թեկնածուի ընտրության հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի գործունեության կարգը հաստատելու եւ գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2009 թ. հուլիսի 23-ի N 861-Ն)
«Հայ գիտնականների ներուժի համախմբման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2009 թ. ապրիլի 30-ի N 459-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի N 878-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2009 թ. հունվարի 15-ի N 48-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության եւ տեխնիկայի զարգացման գերակայությունների ձեւավորման սկզբունքները եւ չափանիշները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թ. դեկտեմբերի 25-ի N 1558-Ն)
«Գիտական կենտրոնների ձեւավորման սկզբունքները, չափանիշները եւ կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1555-Ն, լրամշակված՝ ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 2-ի N 133-Ն որոշումով)
«Հայաստանում «Քենդլ» 3 ԳէՎ էներգիայով 3-րդ սերնդի սինքրոտրոնային լույսի աղբյուր ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թ. դեկտեմբերի 4-ի N 1478 – Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008-2012 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թ. հուլիսի 24-ի N 878-Ն)
«ՀՀ կառավարության եւ Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ գիտատեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թ. հուլիսի 3-ի N 684-Ա)
«ՀՀ կառավարության եւ Մեքսիկական Միացյալ Նահանգների կառավարության միջեւ գիտատեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2008 թ. հուլիսի 3-ի N 683-Ա)