ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ վարչապետի որոշումներ
«Հայագիտության հարցերով խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 984-Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2010 թվականի ապրիլի 7-ի N 230-Ա որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2010 թվականի հունիսի 29-ի N 483-Ա)
««Քենդլ» նախագծի համակարգող խորհրդի կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2010 թվականի հունիսի 8-ի N 417-Ա)
«Գիտատեխնիկական խորհուրդ ստեղծելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2010 թվականի ապրիլի 7-ի N 230-Ա)