ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Հայտերի ձևեր » Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ծրագրի հայտ
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ծրագրի հայտի ձև
Տեղեկություններ ծրագրում ընդգրկված աշխատակիցների մասին