ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Միջազգային մրցույթներ » 2011 թվական
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի և Ռուսաստանյան հումանիտար գիտական հիմնադրամի՝ գիտական հետազոտությունների ծրագրերի աջակցության «ԳՊԿ-ՌՀԳՀ-2012» մրցույթի հաղթող ճանաչված ծրագրերի ցանկ
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի եւ Ռուսաստանյան հումանիտար գիտությունների հիմնադրամի միջեւ կնքված համաձայնագրի շրջանակներում համաֆինանսավորման սկզբունքով անցկացվող գիտական հետազոտությունների ծրագրերի աջակցության «ԳՊԿ-ՌՀԳՀ-2012» մրցույթի հրավեր (ժամկետն ավարտված է)
2009 թվականի գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության ՀՀ ԿԳՆ եւ Գիտական հետազոտությունների ազգային կենտրոնի (Ֆրանսիա) միջեւ կնքված պայմանագրի շրջանակներում համաֆինանսավորման սկզբունքով անցկացվող գիտական ծրագրերի մրցույթի հրավեր (ժամկետն ավարտված է)
«Արցախի գիտաշխատողների աջակցության ծրագիր-2011» մրցույթի հաղթողների ցանկ
«Արցախի գիտաշխատողների աջակցության ծրագիր-2011» մրցույթի հրավեր (ժամկետն ավարտված է)
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի եւ Հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի համատեղ ֆինանսավորմամբ անցկացված գիտական ծրագրերի աջակցության «ԳՊԿ-ՀՀԲՀՀ-2011» մրցույթի հաղթողների ցանկ
Победители совместного конкурса научных проектов Государственного Комитета по Науке МОН РА и Белорусского Республиканского Фонда Фундаментальных Исследований - 2011 (ГКН РА - БРФФИ - 2011)
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի եւ Հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի միջեւ կնքված համաձայնագրի շրջանակներում համաֆինանսավորման սկզբունքով անցկացվող գիտական ծրագրերի մրցույթ հրավեր (ժամկետն ավարտված է)