ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Առցանց սեմինար ԱԱԳԼ-ում

Տեղի կունենան վեբինարներ՝ ՓՄՌ ֆինանսավորման վերաբերյալ

Տեղեկատվական հանդիպում՝ «The Globe» միջազգային գիտակրթական ծրագրին միանալու վերաբերյալ

70 նոր COST գործողությունները մեկնարկել են

Գիտաժողով. «Կովկասը միջազգային առևտրի և մշակութային փոխառնչությունների խաչմերուկներում՝ հնագույն ժամանակներից մինչև նորագույն շրջան»