ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Համագործակցություն » Միջազգային համագործակցություն » Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն (ISTC)
Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն (ընդհանուր նկարագիր)
Հայաստանը ՄԳՏԿ անդամ
ՄԳՏԿ անդամ պետությունների կառավարիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Մոսկվայում (2008 թ. դեկտեմբերի 11)
Գիտաժողով «Գիտական հետազոտությունների առևտրայնացումը Հայաստանում» թեմայով (Երևան- Ծաղկաձոր, 2009թ., 01-03 ապրիլ)
ՄԳՏԿ անդամ պետությունների կառավարիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Մոսկվայում (2009 թ., մարտի 26)
ՄԳՏԿ անդամ պետությունների կառավարիչների հանձնաժողովի նստաշրջան Մինսկում (2009 թ., հուլիսի 9-11)
ՄԳՏԿ անդամ պետությունների կառավարիչների հանձնաժողովի նստաշրջանը Մոսկվայում (2009 թ., դեկտեմբեր)
Քննարկվել են ՄԳՏԿ-ի վերակազմավորման հարցեր (2011 թ. հունիսի 30)
ՄԳՏԿ անդամ պետությունների կառավարիչների հանձնաժողովի նստաշրջանը Մոսկվայում (2011 թ., դեկտեմբերի 7-9)
ՄԳՏԿ կառավարման խորհրդի 55-րդ նստաշրջանը Մոսկվայում (2012 թ., հունիսի 23-28)