ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հայտարարություններ » Գիտական քաղաքականության վարչության գիտական արդյունքի առևտրայնացման և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.3-5)
Հայտարարություն (տեղադրման ամսաթիվը` 29.01.2020 թ., դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 31.01.2020 թ.)
Դիմումի ձև
Տեղեկատվություն