ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Ֆիզիկայի արդի կիրառական խնդիրներին նվիրված գիտաժողով՝ Հայաստանում