ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Հանրային քննարկման է դրվել գիտական կադրերի որակավորման կարգը և գնահատման չափանիշները հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ