ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Հայկական սփյուռքի հնարավորությունները և ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-քաղաքական գործընթացների վրա

Տ. Թորոսյան, Մ. Սարադյան

Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ» հրատարակչության տպարան, 2017, 183 էջ

Հրատարակվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ:

Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ գիտության կոմիտեի «Հեռանկարային ուսումնասիրությունների և նախծաձեռնությունների կենտրոն» ծրագրի շրջանակներում: