ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » «Հովհաննես Չեքիջյան - 90»

«Հովհաննես Չեքիջյան - 90»

Պատ. Խմբ.՝ Ա. Ասատրյան

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2019 թ., Երևան, 240 էջ + 16 էջ նկար

2019 թ. հունվարի 23-ին լրացավ ՀՀ ազգային հերոս, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, ՀՀ ԳԱԱ պատվավոր դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Չեքիջյանի 90-ամյա հոբելյանը: Այդ կապակցությամբ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը 2019 թ. հուլիսի 12-13-ին գումարեց Հ. Չեքիջյանին նվիրված երկրորդ գիտական նստաշրջանը: Ժողովածուն պարունակում է նստաշրջանի մասնակիցների զեկուցումները: Նյութերը ներկայացվում են բնագրով, ըստ ելույթների հաջորդականության: Ժողովածուն հասցեագրված է երաժշտագետներին, երաժիշտ-կատարողներին, արվեստաբաններին, հայագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին: