ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Հաշվետվությունների ձևեր
ՀՀ գիտության կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ անցկացված գիտական միջոցառման հաշվետվության ձև
ՀՀ գիտության կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ անցկացված երիտասարդ գիտնականների դպրոցի հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀԱՍԵ ՌՆՆԹ 2016» միջազգային մրցույթի շրջանակներում իրականացված ծրագրի ամփոփիչ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀԲՀՀ - 2016» մրցույթի շրջանակներում իրականացված ծրագրի ամփոփիչ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ – ԵՊՀ - ՌԴ ՀԴՀ - 2016» միջազգային մրցույթի արդյունքներով ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրերի ամփոփիչ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳԿ - ՀՀՌՀ - 2018» միջազգային մրցույթի շրջանակներում իրականացվող ծրագրի ընթացիկ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ – ՌԴ ԻԱՀ - 2016» մրցույթի շրջանակներում իրականացված ծրագրի ամփոփիչ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ – ԳԿՀԴՆ - 2016» միջազգային մրցույթի շրջանակներում իրականացվող ծրագրի ընթացիկ հաշվետվության ձև
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալության միջև համատեղ անցկացված Ակադեմիական և գիտական շարժունության միջազգային մրցույթի արդյունքում իրականացված ծրագրի հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀԱՍԵ ՌՆՆԹ 2016» մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրի ամփոփիչ հաշվետվության ձև