ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Հաշվետվությունների ձևեր
Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման պետական ծրագրի իրականացման ամփոփիչ հաշվետվություն
Հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին հաշվետվության ձև
Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվության ձև