ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Հաշվետվությունների ձևեր
Հայ-ֆրանսիական գիտական համագործակցության շրջանակներում ստեղծված միջազգային լաբորատորիայի և խմբի ծրագրերի ընթացիկ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀԲՀՀ - 2014» մրցույթի շրջանակներում իրականացված ծրագրի ամփոփիչ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀՌՀ - 2015» մրցույթի շրջանակներում իրականացվող ծրագրի ընթացիկ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ԳՀԱԿ - 2013» մրցույթի շրջանակներում իրականացված ծրագրի ամփոփիչ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ – ՌՀԳՀ - 2014» մրցույթի շրջանակներում իրականացված ծրագրի ամփոփիչ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀԲՀՀ - 2014» մրցույթի շրջանակներում իրականացվող ծրագրի ընթացիկ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀՌՀ - 2013» մրցույթի շրջանակներում իրականացված ծրագրերի ամփոփիչ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ԳՀԱԿ - 2013» միջազգային մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ծրագրերի ընթացիկ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ԳԿՀԴՆ-2012» մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրի հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ – ՀՀՌՀ – 2013» մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված թեմայի ընթացիկ հաշվետվության ձև