ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Հաշվետվությունների ձևեր
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ծրագրի տարեկան հաշվետվություն
ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ անցկացված գիտական միջոցառման հաշվետվության ձև
ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ անցկացված երիտասարդ գիտնականների դպրոցի հաշվետվության ձև
Հայ-ֆրանսիական գիտական համագործակցության շրջանակներում ստեղծված միջազգային լաբորատորիայի և խմբի ծրագրերի ընթացիկ հաշվետվության ձև
Հայ-ֆրանսիական գիտական համագործակցության շրջանակներում հիմնված միջազգային լաբորատորիայի և խմբի ծրագրերի ամփոփիչ հաշվետվության ձև
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման հիմնարար և կարևորագույն կիրառական նշանակություն ունեցող հետազոտությունների կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված ծրագրի իրականացման ամփոփ հաշվետվության ձև
Հայ-ֆրանսիական գիտական համագործակցության շրջանակներում անցկացվող երկկողմ փոխգործակցության ծրագրերի ընթացիկ հաշվետվության ձև
Հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին հաշվետվության ձև
Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվության ձև