ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Հաշվետվությունների ձևեր
Հայ-ֆրանսիական գիտական համագործակցության շրջանակներում ստեղծված միջազգային լաբորատորիայի և խմբի ծրագրերի ընթացիկ հաշվետվության ձև
Հայ-ֆրանսիական գիտական համագործակցության շրջանակներում հիմնված միջազգային լաբորատորիայի և խմբի ծրագրերի ամփոփիչ հաշվետվության ձև
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման հիմնարար և կարևորագույն կիրառական նշանակություն ունեցող հետազոտությունների կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված ծրագրի իրականացման ամփոփ հաշվետվության ձև
Հայ-ֆրանսիական գիտական համագործակցության շրջանակներում անցկացվող երկկողմ փոխգործակցության ծրագրերի ընթացիկ հաշվետվության ձև
Հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին հաշվետվության ձև
Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվության ձև