ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Պայմանագրերի և համաձայնագրերի ձևեր » Միջազգային համագործակցության շրջանակներում կնքվող պայմանագրերի նմուշներ
«ՀՀ ԿԳՆ ԳԿ - ՀՀԲՀՀ - 2018» միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրի իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ – ԲՀ ԳՏՊԿ - 2018» միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրերի իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
Եվրոպական Միության «Հորիզոն-2020» հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագրի ծրագրային կոմիտեների անդամների գործուղումների համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման հանձնարարության պայմանագրի ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀՌՀ - 2018» միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրերի իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեի «Միջազգային գիտական համագործակցություն» ծախսային ծրագրի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՌԴ ԻԱՀ - 2017» հայ-ռուսական կիրառական հետազոտությունների մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների (նախագծերի) իրականացման համար պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀԲՀՀ - 2016» միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորվման երաշխավորված ծրագրերի իրականացման համար տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ԳԿՀԴՆ - 2016» մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրերի իրականացման համար տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՌԴ ԻԱՀ - 2016» միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված նախագծերի իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեի «Միջազգային գիտական համագործակցություն» ծախսային ծրագրի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
Հայ-ֆրանսիական համագործակցության շրջանակներում միջազգային ասոցացված լաբորատորիայի գործունեության համար ՀՀ պետական բյուջեի «Միջազգային գիտական համագործակցություն» ծախսային ենթածրագրի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների հատկացման և օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՌՀԳՀ-2016» միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրերի իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեի «Միջազգային գիտական համագործակցություն» ծախսային ծրագրի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև