ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Պայմանագրերի և համաձայնագրերի ձևեր » Միջազգային համագործակցության շրջանակներում կնքվող պայմանագրերի նմուշներ
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀԲՀՀ - 2016» միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորվման երաշխավորված ծրագրերի իրականացման համար տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ԳԿՀԴՆ - 2016» մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրերի իրականացման համար տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՌԴ ԻԱՀ - 2016» միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված նախագծերի իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեի «Միջազգային գիտական համագործակցություն» ծախսային ծրագրի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
Հայ-ֆրանսիական համագործակցության շրջանակներում միջազգային ասոցացված լաբորատորիայի գործունեության համար ՀՀ պետական բյուջեի «Միջազգային գիտական համագործակցություն» ծախսային ենթածրագրի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների հատկացման և օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՌՀԳՀ-2016» միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրերի իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեի «Միջազգային գիտական համագործակցություն» ծախսային ծրագրի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀՌՀ - 2015» մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորվող ծրագրերի իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեի «Միջազգային գիտական համագործակցություն» ծախսային ծրագրի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
Հայ-ֆրանսիական համագործակցության շրջանակներում միջազգային հետազոտական խմբի գործունեության համար ՀՀ պետական բյուջեի «Միջազգային գիտական համագործակցություն» ծախսային ենթածրագրի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների հատկացման և օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
«ԳՊԿ-ՀՀԲՀՀ-2014» մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ծրագրերի իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեի «Միջազգային գիտական համագործակցություն» ծախսային ծրագրի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
«ԳՊԿ-ՀՀԲՀՀ-2014» մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ծրագրերի իրականացման համար ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրի ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ԳՀԱԿ - 2013» մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ծրագրերի իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեի «Միջազգային գիտական համագործակցություն» ծախսային ծրագրի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների հատկացման և օգտագործման մասին պայմանագրի ձև