ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

2010 թ. գիտական թեմաների հայտերի մրցույթը մեկնարկել է

ԳՊԿ պարգեւներ՝ ռադիոֆիզիկայի եւ էլեկտրոնիկայի բնագավառում բեղմնավոր աշխատանքի համար