ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

«Գիտական հետազոտությունների առեւտրայնացումը»Հայաստանում

Այցելություն Ռուսաստանի Դաշնություն