ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

ՄԳՏԿ հայաստանյան հանձնաժողովի աշխատանքային նիստը Երեւանում