ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Այցելություն Ռուսաստանի Դաշնություն

ՀՀ ԳԱԱ-ում շարունակվում են «Հայոց պատմություն» քառահատորյակի քննարկումները