ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Քննարկման թեման գիտական աստիճանաշնորհման համակարգն է