ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Ստեղծվում է Ազգային գիտական լաբորատորիա