ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման ծրագիր. Գիտության կոմիտեն հայտարարել է նոր մրցույթ

Ի գիտություն

Առցանց սեմինար՝ նվիրված COST գործողություններին

Ի գիտություն

Միջազգային գիտաժողով. «Բարդության էվոլյուցիան վիճակագրական ֆիզիկայի տեսանկյունից»