ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Միջազգային գիտաժողով՝ «Հեռափոխելով քաղաքը․ մարդաբանական դիտանկյուն»

Քննարկումներ՝ ՄԳՏԿ աշխատանքային խմբի հանդիպման շրջանակներում

Տեղեկատվական օր՝ ԵՄ գիտական ծրագրերի վերաբերյալ

Հանրային լսում՝ գիտական աստիճանի համար ամենամսյա դրամական վճարի տրամադրման կարգը և չափը սահմանելու չափանիշների վերաբերյալ