ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Նոր մրցույթ. կֆինանսավորվեն գիտական կադրերի (PhD, PostDoc) վերապատրաստման ծրագրեր

Տեղեկատվական միջոցառում՝ նվիրված «Հորիզոն Եվրոպա» Մարի Սկլոդովսկա-Կյուրի Անձնակազմի փոխանակումներ մրցույթին

Միացյալ հետազոտական կենտրոնը հայտարարում է իր գիտական լաբորատորիաների ու կայանքների հասանելիության հնարավորության մասին