ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կյանքի շտրիխ կոդավորման միջազգային կոնսորցիումի (iBOL) հետ համագործակցությունը տալիս է իր առաջին արդյունքները

Ի գիտություն

Գիտությունն է այն հենարանը, որը կարող է ապահովել Հայաստանի երկարատև զարգացումը. ՀՀ վարչապետ

«Մանուկյան Սիմոն հետազոտական հիմնադրամն» ընդունում է հայտեր