ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե