ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Մտադրությունների հուշագիր` ՀԱՊԿ ինստիտուտի հետ

Քննարկվել են ԵՀԽ դրամաշնորհային ծրագրերը