ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

ՀՀ կառավարության նիստում

«Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2016» մրցույթի արդյունքները հայտնի են