ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Սկսվել են ՀՀ-ում գիտական աստիճանաշնորհման համակարգի զարգացման հայեցակարգի քննարկումները