ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

ՄԳՏԿ հայաստանյան հանձնաժողովի աշխատանքային նիստը Երեւանում