ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Քննարկման թեման գիտական աստիճանաշնորհման համակարգն է

ՏՀՏ ոլորտի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում