ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթ` բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողների համար

Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված հայ-բելառուսական մրցույթ