ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կտրվի խորհրդատվություն՝ «Հորիզոն Եվրոպա» ծրագրին ներկայացվող հայտերի կազմման վերաբերյալ