ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մետաքսի ճանապարհների երիտասարդական հետազոտական դրամաշնորհի համար ընդունվում են հայտեր

Գերմանացի գործընկերների հետ քննարկվել են ակադեմիական քաղաքի արվեստների կլաստերի ստեղծման նախադրյալները

Առաջարկվող լրացումներով և փոփոխություններով կկարգավորվի գիտական և գիտատեխնիկական բնագավառի գործունեությունը

«Հորիզոն Եվրոպա» ծրագրի հնարավորությունները հումանիտար և սոցիալական գիտությունների գիտնականների համար