ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Ֆինանսատնտեսական ոլորտի հետազոտության հնարավորություն՝ Ճապոնիայում