ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

«ԳՊԿ-ՌՀԳՀ-2012» մրցույթի արդյունքները հայտնի են