ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

ՀՀ կառավարության նիստում

Քննարկումներ Ազգային մրցունակության զեկույցի շուրջ

ՄԳՏԿ հայաստանյան հանձնաժողովի աշխատանքային նիստը Երեւանում