ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Աշխատանքային խորհրդակցություն ԲՈՒՀ-երի ղեկավարների հետ

Գիտության պետական կոմիտեի գործունեությունը 2008 թվականին

ՀՀ կառավարության նիստում

Այցելություն Ֆրանսիա