ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Մասնակցություն ՄԳՏԿ կառավարիչների խորհրդի նստաշրջանին

ՄՀՄԻ անդամ պետությունների լիազոր ներկայացուցիչների նստաշրջան Դուբնայում

ՀՀ ԳԱԱ –ում տեղի ունեցան «Հայոց պատմություն» քառահատորյակի քննարկումները

Խորհրդակցություն գիտության առեւտրայնացման վերաբերյալ

Այցելություն Սլավոնական համալսարան