ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Ակադեմիկոս Յուրի Հովհաննիսյանը 85 տարեկան է