ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Ի գիտություն

Մրցույթի արդյունքները հայտնի են