ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Գիտակրթական համագործակցություն` Բրանդենբուրգի երկրամասի հետ

Մտադրությունների հուշագիր` ՀԱՊԿ ինստիտուտի հետ