ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Հանրային լսում՝ գիտական աստիճանի համար ամենամսյա դրամական վճարի տրամադրման կարգը և չափը սահմանելու չափանիշների վերաբերյալ

Հայտարարվել է գիտական հետազոտությունների հայ-իտալական համատեղ թեմաների աջակցության մրցույթ

Առցանց դասընթաց՝ նվիրված «Հորիզոն Եվրոպա» ծրագրի հայտադիմումների նախապատրաստմանը

Մեկնարկում է կենսապատկերավորման տեխնոլոգիաներին նվիրված սեմինարների շարք

«Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2022» մրցույթ