ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Ընթացիկ մրցույթներ

Հայտերի ընդունման փուլում գտնվող մրցույթներ

Կրճատ անվանում Լրիվ անվանում Առցանց հայտ ուղարկելու վերջնաժամկետ ԳԿ փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
Փորձարարական մշակումների նախագծերի (Experimental Development Projects) հայտերի ընտրության մրցույթի հրավեր 25.11.2022 թ. 02.12.2022 թ.

,

Մրցույթների հավանական ժամանակացույց