ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Ընթացիկ մրցույթներ

Հայտերի ընդունման փուլում գտնվող մրցույթներ

Կրճատ անվանում Լրիվ անվանում Առցանց հայտ ուղարկելու վերջնաժամկետ ԳԿ փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
«Հայաստանի Հանրապետության գիտական կազմակերպություններում արտերկրի գիտնականների «PostDoc» ծրագիր 2023» մրցույթ» 21.04.2023 թ. 28.04.2023 թ. օգոստոս 2023
ՀԼԴ 2023 «Հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման ծրագիր 2023» մրցույթ 07.04.2023 թ. 14.04.2023 թ. հունիս 2023
ԱՄՎ 2023/2 Գիտական կազմակերպությունների աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի մրցույթ-2023 25.08.2023 թ. 01.09.2023 թ. դեկտեմբեր 2023
ԳԿՎ 2023/2 Գիտական կադրերի (PhD, PostDoc) վերապատրաստման ծրագրերի հայտերի ընտրության մրցույթ-2023 28.07.2023 թ. 04.08.2023 թ. նոյեմբեր 2023

,

Մրցույթների հավանական ժամանակացույց