ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

«Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2016» մրցույթի արդյունքները հայտնի են