ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Միջազգային փորձագետները կգնահատեն Հայաստանի գիտության ոլորտը

ԳՊԿ նախագահն ամփոփեց կոմիտեի 2014 թ. գործունեությունը

ՀՀ կառավարության նիստում

Գիտական աստիճանի համար հավելավճարները բարձրացվել են