ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական քաղաքականություն
ՀՀ կառավարության 2019 թ. մայիսի 16-Ի N 650-Լ որոշմամբ հաստատված 2019-2023 թվականների գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների 2019 թվականի տարեկան արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի գիտության ոլորտին առնչվող միջոցառումները (հաստատված է 2019 թ. մայիսի 16-ի N 650-Լ որոշմամբ)
Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի զարգացման 2017-2020 թվականների ռազմավարական ծրագիր և միջոցառումների ժամանակացույց (Հաստատված է ՀՀ կառավարության 2017 թ. օգոստոսի 17-ի նիստի N 35 արձանագրային որոշմամբ)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի գիտության ոլորտին վերաբերող դրույթների իրականացման 2017 թվականի միջոցառումների ժամանակացույց (հաստատված է ՀՀ ԿԳ նախարարի 2016 թ. նոյեմբերի 3-ի N 1122-Ա/2 հրամանով)
Հայաստանի ինովացիոն զարգացման զեկույց
Ծրագիր 2013-2017 թթ. գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության մասին ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ և Ուկրաինայի գիտության, նորարարության և ինֆորմատիզացիայի հարցերով պետական գործակալության միջև
Հայաստանի Հանրապետության գիտական օբյեկտների հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման հայեցակարգ (հաստատված է ՀՀ կառավարության 2014 թ. ապրիլի 30-ի նիստի N 17 արձանագրային որոշմամբ)
Հայագիտության զարգացման հայեցակարգ, Հայաստանի Հանրապետության հայագիտության ոլորտի զարգացման 2012-2025 թվականների ռազմավարություն և միջոցառումների ժամանակացույց (հաստատված է ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունվարի 12-ի N 1 արձանագրային որոշմամբ)
ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման 2011-2015 թվականների ռազմավարական ծրագիր և միջոցառումների ժամանակացույց (հաստատված է ՀՀ կառավարության 2011 թ. hունիսի 17-ի նիստի N 23 արձանագրային որոշմամբ)
Հասարակական գիտությունների զարգացմանը նպաստող ծրագիր և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույց (հաստատված է ՀՀ կառավարության 2011 թ. մարտի 18-ի նիստի N 10 արձանագրային որոշմամբ)