ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Համագործակցություն » Միջազգային համագործակցություն » «Հորիզոն-2020» հետազոտությունների և նորարարությունների ԵՄ շրջանակային ծրագիր (2014-2020)
«Նոր հնարավորություններ հետազոտողների համար» («Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, 25.02.2016 թ.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև Եվրոպական միության «Հորիզոն-2020» ծրագրին մասնակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2015 թ. հոկտեմբերի 29-ի N 1255 - Ա)
Հայաստանը միացավ «Հորիզոն 2020»-ին
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանի ասուլիսը «Նոր հորիզոններ գիտության ոլորտում` «Հորիզոն-2020»» թեմայով
Ներկայացվել են «Հորիզոն-2020»-ի հնարավորությունները
«2016 թվականի մայիսի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված` ՀՀ և Եվրոպական միության միջև «Հորիզոն-2020. հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագիր (2014-2020)» Միության ծրագրին ՀՀ մասնակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշում (2016 թ. սեպտեմբերի 13, ՍԴՈ-1297)
«ՀՀ և Եվրոպական միության միջև «Հորիզոն-2020. հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագիր (2014-2020)» Միության ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի որոշում (2016 թ. հոկտեմբերի 19, ԱԺՈ-240-Ն)