ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Կարգեր
Գիտական միջոցառման կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթի կարգ (հաստատված` ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2019 թ. հունիսի 17-ի N 19-Ա/Ք հրամանով)
Երիտասարդ գիտնականների դպրոցի կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթի կարգ (հաստատված` ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2019 թ. հունիսի 17-ի N 19-Ա/Ք հրամանով)
Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթի կարգ (հաստատված` 2019 թ. մայիսի 23-ի N 16-Ա/Ք հրամանով)
Գիտական գործուղման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթի կարգ (հաստատված` ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի նախագահի 2019 թ. մայիսի 7-ի N 13-Ա/Ք հրամանով)
Եվրոպական Միության «Հորիզոն-2020» հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագրի ծրագրային կոմիտեների անդամների գործուղումների համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգ (հաստատված` ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի 2018 թ. նոյեմբերի 3-ի N 49-Ա/Ք հրամանով)
ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական ծրագրերում ընդգրկված գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին վճարվող հավելավճարները կազմակերպություններին տրամադրելու կարգ (հաստատված՝ ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի նախագահի 2015 թ. հունվարի 19-ի N 01 Ա/Ք հրամանով)
Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգ (հաստատված՝ ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ նախագահի 2013 թ. մայիսի 21-ի N 14-Ա/Ք հրամանով)
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերի և թեմաների մոնիտորինգի կարգ (հաստատված՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 870-Ա/Ք հրամանով)
Գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերի համալիր նախագծերի ներկայացման կարգ (հաստատված՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2003 թվականի մարտի 13-ի N 144-Ն հրամանով)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ծրագրերի նախագծերի ներկայացման կարգ (հաստատված` ՀՀ ԿԳ նախարարի 2002 թվականի հունիսի 14 N 182-Մ հրամանով)