ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հայտարարություններ » Գիտական քաղաքականության վարչության գիտական քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.2-4)
Հայտարարություն (տեղադրման ամսաթիվը` 29.01.2020 թ., դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 31.01.2020 թ.)
Դիմումի ձև
Տեղեկատվություն